Защо прилагането на ментална аритметика е важно?

ментална аритметика

Сигурно сте запознати за уменията на азиатските деца да смятат с бързината на компютър, плюс това без да употребяват каквато и да било техника и материали.

Сигурно и вие сте искали детето ви да бъде до такава степен развито.

Реализацията на точно тази мечта вече далеч не е толкова сложна, понеже именно тези, на първо четене магически заложби, реално могат да са придобити в следствие на изкарване на изучаване по ментална математика.

В днешно време някои от големите центрове за обучение предлагат обучение на деца, срещайки ги с естеството и методиките за употребяване на ментална математика. Този различен метод носи и доста преимущества за бъдещото образование на малчуганите.

Придобиване на ловкост за бързо ментално смятане

Често в децата се наблюдават трудности в смятането наум, даже когато става въпрос за елементарни изчисления. Употребата на аритметични типове на умствена аритметика повишава значително скоростта и точността, с която е възможно да бъде изчислена дадена задача наум.

Достигането до хубави резултати разбира се е обвързано с множество тренировки и задачи, за да бъде перфектно усвоена методиката.

След обучението си по ментална математика, малчуганът успява да си обрисува сметките за незначително време от малко на брой секунди, а даже и за части от секундата, и реално много бързо да даде отговора в следствие на събиране, изваждане, деление или умножение.

В следствие на необходимо дълго обучение – приблизително година, дори и по-малки дечица ще са способни да калкулират напълно ментално по-големи четири или пет цифрени числа.

Правилно развитие на мозъка

Традиционното учене по математика, през което абсолютно всички ние сме преминали в училище, развива изцяло лявото полукълбо на мозъка. Научни изследвания от доста време са доказали, че дясната половина на мозъка пък отговаря за манипулацията на невербалната информация.

Всичко това ще рече, че дейността с пресмятащи изображения, които създава мозъкът, подпомагат подобрението на дясното полукълбо, понеже то работи със символи и образи.

Пресмятащите тренировки, прилагащи се в менталната аритметика, са насочени върху развитието на 2-те мозъчни полукълба.

Повишаване постиженията по останалите предмети в училище

Макар и с чисто математическо-изчислителна насока, тренировките по умствена аритметика подобряват паметта като засилва концентрирането.

След като се усвои методиката на иновативния метод, учениците усъвършенстват и крайните си резултати по другите предмети в училището, заедно с пресмятанията.

Основните причини се дължат основно в цялостната програма на обучението по ментална математика, като развива както умствените възприятия, също така и тактилните, слуховите и зрителните заложби на ученикът.