Регистрация на фирма – сигурният старт на вашия бизнес

регистриране на фирма

Регистрацията на фирма е отговорна мисия, с която се слагат основите за изцяло нов правен субект. Към точно тази процедура ще е нужно да се подхожда с особено наблюдение, за да са избегнати евентуални бъдещи неприятности при извършване дейността по предназначение, при нейното нарастване или промяна.

Точно какъв е начина за регистриране на фирма?


● Изборът на правна форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е особено деликатен детайл и правилното знание на множеството предимства и недостатъците на всяка една от тях е от определящо важно значение за бъдещето на всяка българска фирма. Може да научите и начина за регистрация на еоод. При регистрацията на фирма е нужно да бъдат взети предвид годишната отчетност, данъчното облагане, осигуряването и варианта на контролиране при специфичните правни извивки и т.н.;
● При регистрацията на фирма е наложителна да се изготвят редица индивидуални документации, между които са акта за създаване и протокола (наименованието на точно тези много нужни декларации са индивидуални при различни правни форми), заявления по модел и лиценз или разрешение, ако същността на дейността го изисква по наредба;
● Наложително е да се отвори набирателна сметка за началния капитал и да се входира изискваната от законовата разпоредба част от него;
● Преди внасянето на документацията за регистрирането им в ТР е наложително да се внесе таксата на държавата;
● Изискуемите от Агенцията по вписванията декларации е нужно да са окомплектовани изчерпателно и да са предоставени по надлежния канален ред, тъй като при липси, нередности или неточни факти Агенцията ще откаже регистрирането. При коректно и четливо писане на документацията регистрирането в Търговския регистър е много бързо (до 3 дни) и безпроблемно. Точно след регистрацията на компанията в Агенцията по вписванията данните автоматично се изпращат към Националната Агенция За Приходите.

Помощ от специалист – тайната към сполуката


Опасно е да разчитате напълно на нета като единствен източник на информация за регистриране на компания, още повече при непълно познаване на законовата разпоредба.

Свободно циркулиращите в интернет порстранството формуляри и бланки, които е нужен да се попълнят, би могло да се окажат много стари, неточни или непълни. Наистина доста трябва да се внимава с “готовите документи” при учредителния акт и протокола, тъй като те се явяват “самото ядро” на вашето дружество и бъдещата му активност. Наемането на специалист за регистрацията на фирма и заплащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова наистина скъпа активност.

Важно е знаете също и начина за регистрация на здружение с нестопанска цел 

Ще имате възможност да измислите най-удачния избор за личен избор на правна форма, когато добре се запознаете с бъдещите си отговорности и права. Екипът, на когото се доверите изцяло, ще изработи всички нужни документации и ще се погрижи за правилното им вписване в ТР. От вашата личност се иска единствено подпис, който може да бъде предоставен и по електронен път с сканиране или снимка.
Вписването на търговската фирма е комплексна дейност, която се нуждае от прецизност и професионализъм. За да сте уверени и спокойни за личната си бъдеща активност, не правете компромиси при създаването на основите й.